Rimakauhua alias blogger's block
Missattuja kutsumuksia / Vocations manquées

Internet katoaa / Internet disparaîtra ?!

Tietyillä tahoilla povataan internetin katoavan tulevaisuudessa, tai oikeammin sen sulautuvan oikeaan elämään. Raja todellisuuden ja virtuaalimaailman välillä hälvenee ; allaoleva video havainnollistaa hyvin mitä tämä voisi konkreettisesti olla. Microsoft ennustaisi moista vuosikymmenen päästä - uskottavaa vai ei ?

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://video.msn.com/?mkt=en-GB&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;showPlaylist=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;from=shared&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; target=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;_new&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; title=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Future Vision Montage&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Video: Future Vision Montage&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>


D'après les spécialistes, l'avenir de l'internet ne sera pas le web 3.0 alias le web sémantique, mais la disparition de la frontière entre la vraie vie et la vie virtuelle.

Ci-dessus une démonstration impressionnante de ce que prédit Microsoft, une vision futuriste où la réalité se confond avec le monde virtuel. Rendez-vous dans dix ans !

via Zero Seconde

Commentaires

Flux Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.

Huh, järisyttävää! Toisaalta aika kätevää, tuohon tottuisi yhtä nopeasti kuin kännyköihinkin.

Just ! Vähän aikaa sitten näin raivo-utopistisen videon 70-luvulta, jossa joku hemmo luki online-lehteä aamiaispöydässä sairaan isolta ruudulta. Silloin se oli aivan scifiä...

L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.